TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ
  
Distal Pankreatektomi Anketi
Dr. Charles M. Vollmer ile Dr. Laura Maggino’nun distal pankreatektomi konusunda dünya genelinde cerrahların görüş ve uygulamaları hakkında düzenledikleri araştırma projesi
  
HPB Cerrahi Eğitimi (Fellowship)
Derneğimizin HPB cerrahi eğitim sertifikasyonu için belirlediği standartları ve eğitim merkezi olma şartlarını aşağıda bulabilirsiniz
HPB Cerrahi Eğitimi (Fellowship)
Elektronik Dergi